اخذ عوارض توسط شهرداری بابت کسر پارکینگ و یا حذف پارکینگ غیر قانونی است

آیا می دانید؟

به موجب آرای دیوان عدالت اداری اخذ عوارض توسط شهرداری بابت کسر پارکینگ و یا حذف پارکینگ غیر قانونی است و مبالغ دریافتی توسط شهرداری از این بابت قابل استرداد است.
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۹۳ مورخ ۹۵/۹/۲

موضوع رای: ابطال مصوبه شورای شهر احمدآباد در خصوص عوارض کسری پارکینگ

رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند دوم رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ مصوبات تـعدادی از شـوراهای اسلامی شهـرهای کشور در خصوص اخذ عوارض به لحاظ کسری و یا حذف پارکینگ را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرده است. نظر به اینکه کسری پارکینگ ناشی از تخلفات ساختمانی و یا کسری پارکینگ به لحاظ تغییر در نوع استفاده از ساختمان، مغایر تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌باشد، بنابراین بند ۷۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری احمدآباد برای اجرا در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر احمدآباد مغـایر قانون و خارج از حدود اختـیارات مرجع تصویب می‌باشـد و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موسسه حقوقی دادپویان سروش
ارائه کنندگان خدمات حقوقی در صنعت ساختمان